desyrel drug facts phenergan iv administration rate prescription drug desyrel trazodone (desyrel) 50 mg oral tab buying provigil